Ако по някакъв начин попаднете в черна дупка, то ще се почувствате като тубичка с паста за зъби, от която някой изстисква съдържанието, разказва американският учен-астрофизик Чарлз Лу. Когато някакъв обект пресече хоризонта на събитията, точката, от която няма връщане назад започва да действа, започват да действат същите закони на физиката, които предизвикват на Земята приливите и отливите на океаните. Силата на гравитацията се убива с разстоянието, затова, колкото е по-близо Луната до Земята, толкова по-силно действа притеглянето и върху нашата планета. Всъщност Земята леко се разтегля в по посока към Луната, но това са съвсем незначителни изменения за да ги почувстваме, но водата на повърхността започва да тече по леко издължена ос.

Близо до черна дупка с размерите на Земята гравитацията е далеч по-силна и дупката ще започне да ви „разтяга" в посока към себе си, ще се случи, онова, което условно наричаме „всмукване". В края на краищата ще се разтегнете толкова, че ще се превърнете в поток от субатомни частици, движещи се в посока на черната дупка. Но доколкото вашият мозък ще се разпадне на атоми почти мигновено, то едва ли този факт ще ви разстрои твърде много.

 

Съвсем по-различни са нещата, ако някой ви пренесе до по-голяма черна дупка. Например, в такава с размерите на Слънчевата система приливните сили не са толкова мощни. Вероятно, това ще позволи на вашето тяло да съхрани структурата си, но в случая пък ще ви очакват приключения в изкривеното време и пространство. Преди да попаднете в черната дупка ще се движите в посока към нея с постоянно нарастваща скорост, докато тя не се приближи до тази на светлината. Колкото по-бързо се носите в пространството, толкова по-бавно ще става вашето движение във времето, докато фактически не спре за вас. Тогава ще можете да видите всички обекти, попаднали в черната дупка преди вас, при това едновременно, както и всичко, което никога няма да попадне в нея. Цялата тази история ще се случи пред очите ви за един миг, от Големия взрив до угасването на Вселената.
Това определено би било най-вълнуващото пътешествие, което човек може да си представи. Стига да можеше да се случи.