Ако сте щастлив стопанин на куче, често сте споделяли с приятели, че „само не може да говори – всичко разбира“. Според ново проучване тази реплика може би ще се окаже повече от точна.

Човешкото общуване е сложен процес, в който участват не само изречените думи, но и тонът, жестовете и предварителната информация, с която разполагаме (пол, индивидуалност и други). Доколко кучетата могат да разчетат тази комуникация?

Установено е, че лявото полукълбо на мозъка отговаря за логическите и лингвистичните страни на умствената дейност. В тази част от мозъка се обработва смисловият поток. Дясното полукълбо е асоциирано с останалата информация, която носи гласът – емоционалния тон например. Интересно е, че ако една половина на мозъка ще се справи по-добре в обработката на постъпващия звук, съдържанието се приема по-добре от противоположното ухо. Животните показват подобно разделение при обработката на звука, който възпроизвеждат представителите на техния вид, но не беше ясно как се обработва човешката реч. Това е и предпоставката за извършено проучване, публикувано в Current Biology.

Самите тестове са проведени по интересен, но много елементарен начин – всяко куче, участвало в експеримента, е разположено между два високоговорителя. От едната тонколона звучи човешки говор, а от другата, по същото време, контролен звук без наличието на ясна словесност. Благодарение на този прост експеримент учените открили към кой говорител се обръща кучето, а по този начин кое е ухото, на което залагат приоритетно. 

 

 

Когато учените пускат звук, в който е засилено вербалното съдържание, повечето от кучетата се завъртат надясно. Това означава, че лявото полукълбо обработва вербалните данни. Това става дори в моментите, когато е пускан глас, напълно непознат за кучето. При пускане на глас, говорещ на чужд за него език, животното се обръща наляво – обработка с дясното полукълбо. Повечето кучета се обръщат наляво и в моментите, в които им е пуснат глас с позитивна нагласа, но без никаква словесна информация.

Всичко това означава, че словесното съдържание има смисъл за кучетата, за да се наблюдава връзка с лявото полукълбо – тази част от мозъка, която обработва смислено словесно съдържание при хората. Ако останат само емоциите, без допълнителна информация, дясното полукълбо е по-активно.

Проучването показва, че кучетата разделят и обработват различните части от човешката реч. Това става по начин, близък на този, който използват хората. В следващия етап учените искат да открият дали тези резултати са част от продължителното съжителство между хора и кучета, или е просто обща черта, която двата вида споделят.

Към момента не може да се каже точно колко разбират кучетата, но резултатите показват, че четириногите ни приятели не просто обръщат внимание на познатия глас и използвания тон, но и чуват и обработват отделните думи, които изричаме.

Южнокорейска лаборатория клонира кучето ви срещу 100 000 долара