Миналата седмица се разбра, че за пръв път в историята учени от Орегон извършиха модификация на човешки ембрион. Това бе направено с цел предотвратяването на наследствени заболявания, но до този момент не беше ясно от какъв тип. Сега беше публикувано цялото изследване, съдържащо детайли за процедурата.

Проведеното експериментално лечение на ембриона е включвало коригирането на ДНК чрез премахването на гена MYBPC3. Това е генът, който причинява сърдечното заболяване хипертрофична кардиомиопатия (HCM) – болест, от която страда 1 на всеки 500 души днес. HCM няма лечение, тъй като симптомите не се проявяват, преди болестта да се е развила достатъчно, че да причини внезапна смърт чрез инфаркт.

Учените са създали генетично модифицирания ембрион с помощта на 12 здрави яйцеклетки и сперматозоиди от мъж, който носи гена MYBOC3. Дефектният ген е изрязан с помощта на процедурата CRISPR около момента, в който сперматозоидите са били инжектирани в яйцеклетките. Ембрионите са се разделили и са се развили добре, а някои от тях са се коригирали сами впоследствие с помощта на здрави (нередактирани изкуствено) гени от генома на майката. Главният автор на изследването Шукрат Миталипов казва, че тяхната намеса е била доста лека и модифицирането и редакцията не са били толкова значими и големи, колкото се изкарва. „Нашата програма е насочена само към поправянето на мутирали гени“, обяснява той.

Все пак може би настъпва нова и доста противоречива ера в асистираната репродукция – с подобни техники може да се заличат наследствени болести, предаващи се от родител към дете векове наред. От друга страна, някои учени повдигат въпроса: ако започнем да редактираме генома си, докъде сме готови да стигнем? Понастоящем модифицираните ембриони са унищожени, преди да бъдат имплантирани, тъй като в САЩ е забранена имплантацията на редактирани генетично ембриони. Необходимо е задаването на още регулации, в случай че процедурата CRISPR ще започне да се прилага по-широко. Тя би могла да бъде отговорът в бъдеще за над 10 000 генетични заболявания, които са свързани обикновено само с един дефектен ген.