Съгласно направен доклад в Националната академия за наука, техника и медицина в САЩ учените вече ще могат да модифицират зародиши на човешки ембриони, предназначени за имплантиране в утробата, за да бъде предотвратена появата на опасни генетични заболявания, такива като съпровидноклетъчната анемия или муковисцидозата. Технологиите за редактиране на генома са сериозно усъвършенствани и са готови да бъдат използвани върху хора при спазване на някои ограничения.

В принципното разглеждане на доклада след зададените въпроси на участниците в него се е стигнало до общо мнение, че редактиране на човешкия геном не се допуска освен в много тежките случаи, когато никакво друго лечение е невъзможно. Авторите изрично подчертават, че редактирането на генома не трябва да се използва за подобряване на човека – усилване на интелекта или развитие на супер способности.

"Науката е способна да създаде генетично модифицирани деца", казва Алто Чаро от университета в Уисконсин-Мадисън, един от водещите учени, представили доклада. В последните години науката извървя доста път напред относно разбирането и предотвратяването на вариантите, при които техниките за редактиране на генома, такива като CRISPR, предизвикват непредвидени мутации. Това е необходимо условие за начало на използването на тези методи за модифициране на човешкия ембрион. „Досега ние говорехме само хипотетично, като повечето хора мислеха, че никога няма да успеем. Ние не казваме, че трябва или се изисква подобна намеса, а само че ако отговаря на определени критерии, е допустима“, казва Чаро.
В доклада има и препоръки за бъдеще време: „Ние напълно разбираме, че медицинският туризъм е глобален факт“. Чаро признава, че след като редактирането на човешкия геном докаже своята ефективност, лекарите в някои държави, където има малко ограничения и е потенциално безопасно, биха могли да започнат да променят ембрионите и да ги имплантират в пациентки на своя глава. САЩ не искат такъв сценарий, но от друга страна пълната забрана на генното модифициране на ембрионите може да задълбочи проблема.