Възможно ли е, като пешки на дъска, да живеем в изкуствен свят? Дали не сме симулации в нечия холограмна игра? Физици от американската лаборатория Ферми се опитват да разберат точно това.

Експериментът Холометър се опитва да открие каква е най-малката единица информация във Вселената и се смята, че тя се състои от двуизмерни частици, подобни на пикселите на дисплей, но с размер много, много по-малък от водородния атом.

За да постигнат целта си, учените ще трябва да разберат дали време-пространственият континуум работи на същия квантов принцип като материята. Дори охладена до абсолютна нула, материята продължава да вибрира по формата на квантови вълни – както в дигиталното пространство дори най-ниските енергийни фази би трябвало да имат вибрации.

Холометърът наблюдава точно това – квантовото трептене на пространството с амплитуда няколко милардни от милиардни от метъра. Инсталацията в Чикаго се състои от два интерферометъра. Всеки изпраща 1 KW лазерен лъч в тръба, към разделител на лъчи. От него двата потока тръгват по перпендикулярни тръби с дължина 40 м. Светлината се отразява от края им обратно към разделителя, където двата лъча се събират отново. Данните от двата фотодиода са съпоставени, за да измерят холографското трептене, което двете L-образни машини споделят.

Анализирането на флуктуациите в светлината позволява на учените да търсят определени тенденции в потоците. Ако намерят шум, който не може да бъде премахнат, той може би е фундаментално трептене, присъщо на самия континуум. Това би открило нови начини за разбиране на това, как работи вселената. Учените от Ферми очакват да имат повече информация по въпроса до края на годината.

Живеем ли в Матрицата?