Процесът на избухване на една звезда в супернова е доста интересен. Материя и елементарни частици се сблъскват близко до центъра на звездата, където достигат такава плътност, че ядрените сили ги отблъскват отново. В една от фазите на този процес, сгъстеният космически материал образува необичайни форми, наречени "ядрена паста". Ново проучване хвърли още светлина по детайлите около избухването на супернова, като например ролята на неутриното в такива ситуации.

Пастата, за която вече ви споменахме, може да има ранообразни форми - кръгла, издължена, цилиндрична, и се нарича "ядосана материя", главно поради високото съдържание на феромагнити, стъкло, меки тела и други. Този феномен се наблюдава най-вече, когато различни сили са сблъскат с един и същи обект,откъдето произлиза израза "ядосана материя".