Ако през 2012 г. краят на света не настъпи, рано или късно полезните изкопаеми, добивани сега от недрата Земята, ще бъдат изчерпани. Тази прогноза още отсега притеснява правителствата и големите компании, които вече имат план за действие. "Големите играчи" вече са насочили поглед към далечен алтернативен източник на тези суровини - астероидите. Някои от тях притежават големи запаси от различни елементи и минерали, които биха осигурили на земляните спокойно бъдеще.

 

Сондаж в условия на ниска гравитация

Предполага се, че след няколко десетилетия добивите на полезни изкопаеми в Космоса вероятно ще стане перспективна, привлекателна и доходна дейност. Среден астероид с диаметър около 200 метра може да има стойност, превишаваща милиард долара под формата на съхранени в недрата му благородни метали и вода във вид на лед, която е особено ценна в космическото пространство. Добивът на полезни изкопаеми от астероиди обаче няма да бъде лесна дейност и на специалистите им предстои да се справят с много препятствия, преди да изпратят първата успешна доставка на космически полезни изкопаеми на Земята.

 

Проблемите, с които ще се сблъскат експертите, са свързани основно с почти пълното отсъствие на гравитация на космическите обекти и бързото въртене около собствената ос на някои астероиди.

 

Това налага предварително да се вземат специални мерки, за да не отлети оборудването за добив на суровини от повърхността на астероида и да се отправи, безвъзвратно загубено, в космическото пространство.

 

 

Ето как учените си представят справянето с тези проблеми. Те предвиждат добивът на полезни изкопаеми от астероид да бъде поверен изцяло на роботизирани машини. За да преодолеят пречката с отсъствието на гравитация, те ще бъдат снабдени със специални приспособления, които ще им позволяват да се задържат на повърхността. Този тип роботи ще се занимават с транспортирането на горния слой материал до място за преработка. Други роботи, оборудвани с магнитни гребени, ще добиват парчета скали, богати на метали и техните съединения.

Как се дълбае астероид

Космическите "миньори" ще пробиват вътрешността на астероида, като роботите, изпълняващи тази дейност, ще са с двойно предназначение. Те ще бъдат оборудвани с лазерни пробивни глави и ще могат да се спускат на голяма дълбочина в астероидите, където се предполага, че ще достигат до повече полезни изкопаеми. Освен това обаче ще могат да работят на повърхността, разбивайки на дребни частици подаваните им парчета скала за по-нататъшна обработка.

Земните технологии, които се прилагат в добивната промишленост, често използват методи за обогатяване на материалите. Те обаче се основават на използването на силите на тежестта и разликата в плътността на материалите.

Поради отсъствието на гравитация тези методи няма да проработят на повърхността на астероидите. Затова, предвиждат специалистите, обогатяването на материалите там ще става чрез използването на центрофуги.

 

Изследователите усилено работят и върху друг момент при добиването на полезни изкопаеми на астероид - преместването в пространството в условия на ниска или изцяло отсъстваща гравитация.

 

Вече са измислени доста системи, осигуряващи придвижването от едно място на друго. Сред тях са верижна система, "лепкави" пътища, мрежа, която се разпъва по повърхността на космическото тяло, харпуни, както и реактивни раници, позволяващи на хората свободно да се преместват в космическото пространство. На кои от вариантите ще се спрат специалистите в бъдеще обаче, засега можем само да гадаем.

Водата - другата суровина

Освен полезните изкопаеми, другата най-ценна суровина в Космоса е водата под формата на лед, която съществува на много от астероидите. Плановете са тя да се използва за нуждите на астронавтите, пътуващи с космически кораби към Марс или други планети и обекти. Когато припасите им привършат, те ще могат да ги попълват чрез вода от попътните им астероиди. Разлагана чрез електролиза на водород и кислород, водата ще гарантира функционирането на животообезпечаващи системи и ще осигурява гориво за двигателите на космическите кораби.

 

Космическият добив на полезни изкопаеми има и друго, жизнено важно в определени моменти за Земята значение. Става дума за астероидите, които следват опасен за планетата ни курс, при който в определен момент може да се стигне до сблъсък.

 

Такива обекти биха могли да бъдат разбивани буквално на парченца чрез способите на космическите "миньори", като при това ще има и бонус - известно количество полезни изкопаеми в наша полза. Ако астероидите не съдържат никакви ценни материали, те просто ще бъдат отклонявани от опасния курс с оборудването на корабите от космическата добивна промишленост.

 

 

Дали всичко това са само мечти или близка реалност, съвсем скоро сами ще разберем...