Камерата на борда на апарата Lunar Reconnaissance Orbiter на NASA запечати на повърхността на нашия спътник камък с диаметър 9 метра, който, както се вижда по оставена от него диря, е отскочил от края на кратера Шилер. Следата по лунната повърхност е ясно различима и достатъчно дълга. Смята се, че тя е сравнително "прясна" (според космическите стандарти) - на възраст 50-100 милиона години.

Какво точно е накарало този камък да се "търкулне", засега не е съвсем ясно. Предполага се обаче, че една от причините за неговото движение може да е падане на небесно тяло на Луната.