Учени са измислили начин да вградят изкуствен интелект в блокчейн система, за да помогнат на безпилотните космически кораби да „мислят“ и да взимат решения сами. Това ще позволи на корабите да отреагират на новополучени данни дори когато се намират далеч от Земята и връзката с командния център е забавена. Въпросното забавяне на командите, подавани от Земята, е причина за това сателитите да пропускат понякога да съберат данни от околната среда, от космически останки, метеорити и други движещи се обекти, а също и да се преместят от пътя им. С изкуствен интелект ще стане възможно космическите ни кораби да взимат сами решения за това, как да постъпят в конкретен случай.

Именно NASA ще финансира проучванията в тази насока, провеждани от университета Акрон в Охайо, където изкуствен интелект с възможност за дълбоко обучение ще бъде съчетан с блокчейн мрежата Ethereum. Целта е да се разработи технология, която разпознава заплахи от околната среда и ги избягва, както и да изпълнява самостоятелни задачи, за които „взима решение“ сама. Финансирането от NASA е в размер от 333 000 щатски долара и ще позволи на екипа учени да продължи работата си. Технология като тази би била от критична важност за бъдещето на космическото изследване и особено при планирането на мисии като тази до Алфа Кентавър, която е планирана за 2069 година.