Автоматичната междупланетна станция New Horizons предаде към Земята най-детайлните снимки на големия спътник на Плутон – Харон. Фотографиите са с висока резолюция и са направени чрез камерата на борда на космическия апарат на 14 юли тази година.

 

На снимките може да се видят огромни каньони, които разсичат повърхността на Харон, което показва, че някога кората на спътника е била разцепена. Дължината на каньоните, някои от които с дълбочина от няколко километра, превишава 1600 км. За сравнение Големият каньон в Аризона е четири пъти по-малък като дължина и около два пъти по-плитък на дълбочина. Освен това снимките показват, че на равнините на юг от каньоните има далеч по-малко кратери от метеорити, отколкото в северното полукълбо.

Всичко това свидетелства за наличието на мащабни процеси, които силно изменят повърхността на спътника - например криовулканизъм. На Харон би могло да има вътрешен воден океан, който при замръзване е променил силно своя обем, което е довело и до разцепването на повърхността.