Особено поведение на космически сателити подсказва, че Русия може да разполага с оръжия в земна орбита. Сателитите, които повдигнаха съмненията, са били изстреляни без предварително съобщение. Публичното оповестяване на полетите в орбита е традиция в държавите с космодруми. Основните спекулации дефинират трите сателита като “самоубийци” – космическите апарати могат да се блъскат в други обекти нарочно. В случай на конфликт по този начин могат да бъдат унищожавани комуникационни сателити на други държави. Подобни сателити могат да бъдат оборудвани също с лазери и експлозиви.

Нестандартно поведение е наблюдавано с апарата Космос–2504, който рязко и без очевидна причина, е променил орбитата си на движение. Смяната на орбита сама по себе си не е толкова притеснителна и често се използва в апаратура за мирни цели. По време на смяната обаче, Космос–2504 се е сблъскал с неидентифициран предмет. Ударът е бил слаб, но това не изключва възможността за тестване на военно оборудване. Русия не е единствената държава, която може би има оръжия в орбита. САЩ разполага с X–37B, маневрена совалка, която може да причини щети на други космически апарати, а китайският сателит SY–7 е оборудван с роботизирана ръка, която може да разрушава други сателити.

Знаете ли, че NASA публикува сателитни снимки на Земята всеки ден?