Облакът Оорт, наред с кометите, може би съдържа и милиарди астероиди – до това заключение стигнаха учени от Кралското Астрономическо общество във Великобритания.
Отдавна се предполага, че отвъд пределите на нашата Слънчева система има област с огромен брой масивни ледени тела. Що се касае до самата система, вътре в нея, между Марс и Юпитер съществува астероиден пояс, където се предполага за съществуването стотици хиляди обекти. Но за съществуването на астероиди в други места на системата, още повече милиарди на брой не бе известно досега.

 

Облакът на Оорт - това е хипотетична сферична област в Слънчевата система, чието съществуване не е напълно потвърдено, но според много признаци е налице. Изследователите са използвали специални компютърни програми, имитиращи поведението на обектите в Слънчевата система в това време, когато Слънцето е било млада звезда, а неговият планетарен диск далеч по-чист. Гравитационното взаимодействие с планетите в продължение на 4.5 милиарда години е довело до това, че някои обекти са се „врязали“ в Слънцето, а други са били разпръснати из цялата Слънчева система. Някои от тях са достигнали облака Оорт, намиращ се някъде далеч зад пределите на Нептун и частично в направление на най-близката до нас звезда. Предишните наблюдения са показали, че облакът Оорт съдържа около 200 милиарда комети. Съпоставяйки данните от новата програма учените твърдят че към тази цифра комети трябва да прибавим и 8 милиарда съпътстващи ги астероиди.
Ако един от тези обекти се насочи към Земята той ще бъде открит много по-трудно от кометите заради по-тъмния си цвят и далеч по-високата скорост от астероидите, които наблюдаваме далеч в пространството около Земята. Но място за притеснение няма, поне засега, тъй като според учените такива сблъсъци биха могли да се случват приблизително веднъж на милиард години.