Новият безплатен модел GPT-4o може да говори, да се смее, да пее и да вижда като човек

Новият безплатен модел GPT-4o може да говори, да се смее, да пее и да вижда като човек

1 | 15.05.2024