Claude 3 за първи път задмина GPT-4 в Chatbot Arena

Claude 3 за първи път задмина GPT-4 в Chatbot Arena

1 | 29.03.2024