Instagram остава без iPad версия за обозримото бъдеще

Instagram остава без iPad версия за обозримото бъдеще

0 | 14.09.2021