Превъзходството на Google – защо е още твърде рано да си говорим за квантови компютри?

Превъзходството на Google – защо е още твърде рано да си говорим за квантови компютри?

26 | 14.11.2019