Подобно на софийските улици, безчетен брой черни дупки дебнат в галактиката

Подобно на софийските улици, безчетен брой черни дупки дебнат в галактиката

0 | Преди 11 ч.