Върна ли си Kando-то Sony? Колко буден е технологичният гигант днес?

Върна ли си Kando-то Sony? Колко буден е технологичният гигант днес?

28 | 15.03.2019