Служителите, ангажирани с производството на iPhone 15, получават трето увеличение на бонусите в рамките на един месец

Служителите, ангажирани с производството на iPhone 15, получават трето увеличение на бонусите в рамките на един месец

0 | 01.06.2023