Palworld вече е втората игра в историята на Steam с най-голям брой едновременни играчи

Palworld вече е втората игра в историята на Steam с най-голям брой едновременни играчи

2 | 26.01.2024