Интересна сграда, в която ще се помещава Център за превенция и изучаване на стихийните бедствия, вероятно скоро ще бъде построена скоро в Турция. Самата постройка е истинска стихия заради уникалния си външен вид - може да се уверите от илюстрацията на сградата.

Във вътрешността на центъра ще се извършват няколко вида дейности. На първо място - ще се моделират различни природни катаклизми - от земетресения до пожари. На второ място - ще има образователна програма. Ще има лекции за поведение в екстремни ситуации, организирани занимания по оказване на първа помощ, тематични конференции и т.н. Освен това обаче сградата ще служи и като място за убежище на населението при реално стихийно бедствие.