Нидерландският производител на опаковки и материали Avery Dennison откри най-голямата в Европа платформа за концентрирана слънчева топлина и устройство за съхранение. Тя се помещава в завода на компанията в Турнхаут, Белгия. Новата инсталация за производство на топлинна слънчева енергия се състои от 2240 огледала с повърхност, като пиковият добив на енергия е 2.7 GWh топлинна енергия. Тя съдържа и шест термични модула, които съхраняват енергия за времето, когато слънцето не грее.  Концентрираната топлинна слънчева енергия използва слънчевата светлина, като я насочва с помощта на огледала към приемник, който нагрява течност, за да генерира високотемпературна пара, задвижваща турбина, която на свой ред произвежда електроенергия. 
На производствения сектор се пада една пета от световните въглеродни емисии и 54% от световното потребление на енергия. Чрез преминаването към възобновяеми енергийни източници производители като Avery Dennison се стремят да намалят оперативните си емисии в съответствие с целта на ЕС за постигане на нулеви нетни емисии във всички отрасли до 2050 г. или по-рано. 


Вече в експлоатация, новата инсталация в Белгия ще осигурява топлина, еквивалентна на 2.3 GWh потребление на газ, намалявайки емисиите на парникови газове на завода средно с 9% годишно. Очаква се обаче тя да осигурява до 100% от нуждите на фабриката за отопление през по-слънчевите летни месеци.  
"Инвестициите в иновативни възобновяеми енергийни източници като този проект в Турнхаут ще намалят въглеродните ни емисии и ще имат положителен ефект върху изменението на климата", коментира министърът на енергетиката на Белгия Тине Ван дер Стратен. 
Проектът е в сътрудничество с белгийските специалисти в областта на слънчевата топлина Azteq, норвежката фирма за съхранение на топлинна енергия EnergyNest и местната обществена група Campina Energie, която помогна за осигуряването на част от финансирането на проекта. Допълнително финансиране е осигурено по линия на изследователската програма на ЕС "Хоризонт 2020" и на фламандското правителство чрез така наречената инициатива "Зелена топлина". 

Снимки: Avery Dennison

Виж още: Дирижабъл със слънчева енергия ще опита да обиколи света, без да каца никъде