Беларуският президент Александър Лукашенко подписа нов закон, който легализира пиратството на филми, музика, телевизионни предавания и софтуер, собственост на притежатели на права от „неприятелски страни“. Законът също така позволява стоки, защитени от закона за интелектуалната собственост, да бъдат внасяни от всяка страна без получаване на разрешение от притежателите на права.

Подкрепата на Лукашенко за инвазията на Русия в Украйна доведе до нови санкции, наложени от САЩ, ЕС, Обединеното кралство и други страни. Подобно на Русия, Беларус разчита на интелектуална собственост, притежавана от чуждестранни носители на права, които в момента не могат или не желаят да я доставят и/или лицензират. И така, за да осигури законен достъп до пиратски филми, музика, телевизионни предавания и софтуер, правителството изготви нов закон за ограничаване на правата върху интелектуалната собственост.

Приет от Камарата на представителите (Долната камара) на 20 декември 2022 г. и Съвета на републиката (Горната камара) ден по-късно, Лукашенко подписа разпоредбите му в закон на 3 януари 2023 г.

Законът „За ограничаване на изключителните права върху обекти на интелектуална собственост“ е насочен към носители на права или организации за лицензиране на колективно управление, представляващи множество носители на права.

Ако те са от чужди държави, „извършващи неприятелски действия“ срещу Беларус, „които са забранили или не са дали съгласие“ законно публикувани елементи на интелектуална собственост да бъдат използвани в Беларус, техните изключителни права, свързани с определени продуктови класове, ще бъдат ограничени.

В този случай няма да е необходимо разрешение на притежателя на правата за съдържание, което да се използва в Беларус.

Законът определя компютърни програми и аудио-визуални произведения, включително филми, музика и телевизионни предавания. В документа се посочва, че разпространителите на филми, кино организациите и телевизионните оператори са обхванати от закона, което предполага, че за първи път филмите и телевизионните канали на живо също ще бъдат засегнати.

Беларус е страна по няколко основни договора за интелектуална собственост, администрирани от Световната организация за интелектуална собственост.

Новият закон, който на практика разполага с изключителни права за засегнатите, гласи, че когато хора/организации използват нелицензирано/пиратско съдържание, възнаграждението трябва да бъде изплатено директно по банкови сметки, управлявани от държавния Национален патентен орган.

Всички средства, изпратени до тези сметки, ще бъдат задържани в продължение на три години от датата на кредитиране, което позволява на притежателите на права да поискат това, което е законно тяхно. Ако не го направят, Беларус ще задържи парите им.

„След изтичане на три години възнаграждението, което не е поискано от правоносителя или организацията за колективно управление на имуществени права, се превежда от Патентното ведомство в републиканския бюджет в тримесечен срок“, се казва в текста.

Лишаването на притежателите на права от всички права с изключение на правото да получават плащане, може да звучи като сделка „по-добре от нищо“, но това предполага, че чуждестранните притежатели на права действително ще получат плащане.

При този нов режим изглежда, че притежателите на права ще бъдат лишени от правото си да определят пазарна цена за тяхното съдържание. Вместо това Долната камара на беларуския парламент ще определи пазарната цена въз основа на неизвестни фактори.

Дори ако приемем, че хората, използващи чуждо съдържание, ще декларират тази употреба пред правителството, Беларус казва, че притежателите на права трябва да възстановят на Патентния орган разходите за управление и счетоводство. Органът не трябва да удържа „повече от 20 процента“ от събраните средства, но като се има предвид, че органът може да изразходва тези удръжки за каквото си поиска, със сигурност има стимул да вземе повече, а не по-малко.

Но какво ще стане, ако Беларус таксува пълната пазарна цена за филми, музика и софтуер и администрира схемата безплатно – могат ли притежателите на права да се задоволят с това?

Както бе споменато по-рано, притежателите на права трябва да поискат парите от Патентния орган. И според Националния център за интелектуална собственост на Беларус Патентният орган банкира с Беларусбанк в Минск. Правителството притежава 99% от банката и двете са обект на санкции в момента.

Снимка: Unsplash

Виж още: Учените предупредиха, че сме опасно близо до ядрен апокалипсис