Учени от университета Осака в Япония създадоха система, която произведе лазерен импулс с рекордна мощност от два петавата. Гигантската лазерна установка LFEX (Laser for Fast Ignition Experiments) с дължина от около 100 метра се състои от устройство за повишаване на енергията и сложна оптична система, през която последната протича за една трилионна част от секундата.

Сложното изпитание е станало възможно благодарение на модернизацията на оптичната система чрез специални лампи, наподобяващи обикновените луминесцентни, но многократно усилващи мощността на лъча. За сравнение мощността от 2 петавата се явява около 1000 пъти по-голяма от сумарното световно потребление на електроенергия. В момента учените имат намерение да разработят лазер с мощност на импулса от 10 петавата.

Знаете ли как селекцията преобрази дините за няколко века?