„Автоматична топка пожарогасител“ - това е нова концепция, предлагаща създаването на средство за потушаване на пожари, което ще позволи да се повиши безопасността в подобни опасни ситуации. Кръглата форма на това устройство ще му позволи самостоятелно да достига до всички места на пожара, без да има нужда от изпращане на хора в опасните участъци.

Джи Янг Кинг – дизайнерът на това устройство, смята, че традиционните домашни пожарогасители не са подходящи за деца или хора с физически ограничения, затова е решил да създаде алтернатива, която би могла лесно да бъде използвана от всеки. В случай на възникване на пожар устройството го потушава само, предоставяйки на хората шанс за евакуация.