Представете си летище в 5 сутринта или хотелско лоби в слаб сезон. Цялото това пространство се отоплява за един-двама души. Топлинното замърсяване и консумацията на енергия в такива ситуации са невъобразимо големи спрямо полезното действие. Защо? Според MIT – защото топлим сгради, а не хора.

Решението на Senseable City Lab се казва Local Warming и е точно това – индивидуален модул за отопление. Състои се от панели с инфрачервени отоплителни лампи с тесен лъч, вградени в тавана. Сензори за движение контактуват с тях чрез Wi-Fi и ги включват и насочват към хора в стаята, за да топлят тях, без да хабят енергия за цялата стая.

Заради обема на отделните елементи е трудно Local Warming да бъде вграден в готови сгради, но MIT планува да интегрира LED лампи вместо обемистите инфрачервени проектори, за да опрости инсталацията. Приложението към момента е само за големи помещения с ниска гъстота на посетители – при повече от трима-четирима в стаята конвенционалните методи на отопление са по-енергоефективни. Но при опитите на MIT в стая с двама души консумацията на енергия е спаднала с 90%.

Технологията звучи като нещо, което чака първия дефект, за да се превърне в лъчево оръжие. Готови ли сте да замените топлината на камината с индивидуално отопление?

Тагове: