В публикувания през юли 2016 година отчет на компанията Thomosn Reuters “Снабдяване на планетата с енергия до 2045 година“ са изброени най-перспективните направления в електроенергетиката за близките 10 - 30 години, а именно – термоядреният синтез, приливната и слънчевата енергия. Пълния текст на доклада може да се свали от сайта на Thompson Reuters.

Според аналитиците на компанията ни чакат невиждани промени в световната икономическа система, свързани с прехода от широко използваните към алтернативните източници на електроенергия. Експертите очакват повишаване откритостта на пазарите, спад в цената на определени активи, въвеждане на нови налози за изхвърлянето на въглеродните газове и др. Освен това в отчета са назовани организациите - лидери в сферата на ядрения синтез - голяма част от тях се намират на територията на Азия, предимно в Китай и Япония. С най-висок рейтинг са компаниите Toshiba, Hitachi-GE Nuclear Energy и Mitsubishi.