Само преди два месеца DALL-E - инструмент за генериране на изображения с изкуствен интелект - преустанови достъпа само с покана и се отвори за всички. Сега компанията предприема следващата си стъпка, като прави възможно интегрирането на инструмента в приложения.

Ако не сте запознати с DALL-E, това е AI програма, създадена от OpenAI, която е обучена с помощта на стотици милиони изображения, извлечени от интернет. Чрез техника, наречена латентна дифузия, тя е в състояние да се научи да създава асоциации между думи и изображения. Това означава, че можете да въведете текстово описание или „подкана“ и програмата ще генерира изображение за вас в какъвто художествен стил изберете.

В миналото DALL-E идваше с някои потребителски ограничения, като изображенията, генерирани от DALL-E, бяха собственост на OpenAI и потребителите можеха да възпроизвеждат и показват изображения само ако отговарят на политиката за съдържание на OpenAI.

В актуализация от компанията OpenAI обяви, че предстоят някои промени в системата за синтез на изображения за дълбоко обучение. Една от първите промени е, че DALL-E вече е наличен като API, което означава, че разработчиците вече могат да вграждат програмата в своите приложения. Те също така обявиха, че потребителите вече имат пълни права на собственост върху изображенията, които създават.

OpenAI твърди, че пълната собственост върху изображенията вече е възможна благодарение на „подобрения в нашите системи за безопасност, които свеждат до минимум възможността за генериране на съдържание, което нарушава нашата политика за съдържание“.

И накрая компанията разкри, че потребителите вече имат възможността да организират своите изображения в множество колекции. Тези колекции могат да се споделят публично или частно. Според OpenAI 1.5 милиона души са използвали DALL-E, за да създават над 2 милиона изображения на ден, откакто са отворили бета-версията за всички.

Снимка: Unsplash

Виж още: Новият прототип на AI инструмент на Google пише вместо вас