Акулите са интересен еволюционен казус. Според много учени те формират перфектното тяло още преди 400 милиона години се променят малко до наши дни.

Фосил на акула на 325 милиона години дава нова гледна точка. Доскоро науката твърдеше, че особено ефикасната дихателната система на акулите не еволюира от стандартните хриле на съвременни костни риби, а се формира по отделна еволюционна пътека. Новото откритие обаче е риба, подобна на акула, която има обикновени хриле.

Публикацията в Nature твърди, че акулите развиват своите хриле доста след костните риби. Именно остатъците от костната система, която ги поддържа, имат ключова роля за формирането на челюстите. Последните пък са важни за оформянето на лицевата костна структура на повечето съвременни видове, включително човека. А прочетохте ли за най-старата човешка ДНК?