Въпреки че науката предупреждава за потенциалните опасности от контакта с извънземни, ново проучване показва, че американците нямат нищо против подобна среща между видовете.

Изследването, публикувано във Frontiers in Psychology, се занимава с потенциалното психологическо отражение, което появата на извънземни ще има върху човечеството. Учените използват думите и семантиката, които хората използват, за да отговорят на въображаемо известие за откриването на извънземен живот. Може би малко изненадващо, преобладаващите резултати са позитивни. Това емпирично откритие се различава от общоприетата в художествената литература реакция на страх, напрежение и откровена враждебност.

В литературата това разбиране присъства дори когато извънземните посетители нe сa агресивни като във филма Arrival. Причината за разликата е различният извънземен живот, за който говори изследването.

Екипът представи идеята за микробен живот, открит на друга планета, докато в популярната наука извънземните често са разумни и могъщи същества. Така логично откритието на микроби на далечна в Космоса планета не изглежда толкова плашещо, колкото това на интелигентни и опасни паякообразни същества например.