През последните няколко месеца изкуственият интелект изгуби няколко битки. По-правилно е да кажем, че това засягаше предимно привържениците му - няколко съдебни процеса отсъдиха за пореден път, че AI не може да притежава авторски права, големи банки за изображения от ранга на Getty Images обявиха, че няма да приемат изображения, генерирани благодарение на AI, а обществото като цяло постави под въпрос доколко етично е използването на този вид съдържание. В крайна сметка днес е доста трудно да повярваш на това, което виждаш, но явно бдителността ни ще трябва да се повиши в бъдеще. Според нов доклад на Европол „около 90 процента от онлайн съдържанието може да бъде синтетично генерирано до 2026 г.“, добавяйки, че терминът синтетични медии „се отнася до медиите, генерирани или манипулирани с помощта на изкуствен интелект“. Какво се има предвид под синтетични медии?
В повечето случаи към тази категория се причисляват игрите. Но в последно време се промъкват и не толкова изяснени понятия като „подобряване на услугите“ или „подобряване на качеството на живот“. Експертите са на мнение, че при всички случаи дезинформацията ще е в голямо количество.

Въпреки че потребителите вече са свикнали до известна степен с присъствието на ботове и генерираните от изкуствен интелект програми за преобразуване на текст в изображение, все още не можем да приемем по подразбиране, че всичко, с което влизаме в дигитален контакт, може да е фалшиво. От Европол допълват: „Слуховите и визуалните записи на дадено събитие често се третират като правдив разказ за събитието. Но какво ще стане, ако тези медии могат да бъдат генерирани изкуствено, адаптирани да показват събития, които никога не са се случвали, да представят погрешно събития или да изкривяват истината?“. Абсолютно същият въпрос се задава от доста време относно deepfake технологията, ето защо не е случайно, че докладът засяга и потенциалната дезинформация от този тип. Но същото може да се каже и за Dall-E и GPT-3. Ясно е, че големите промени вече са стартирали и може би най-добрият подход е да се отнасяме към тях с известна доза предпазливост, която обаче да разграничим от парализиращия страх, че изкуственият интелект ще заличи човечеството.

Снимки: Unsplash

Виж още: AI озвучава Дарт Вейдър, за да може Джеймс Ърл Джоунс най-сетне да се оттегли