Вижте секцията с коментари на всеки материал за 5G - при въпросната неизменно бива повдиган въпросът, дали новата и по-бърза връзка вреди на хората. Понякога дори с доста „шарени“ твърдения, като: 5G убива птици по време на полет. Все още има слух в Интернет, че 5G предизвиква тумор на мозъка. New York Times представи обширен материал, в който доказва, че тези притеснения са неоправдани.

Всичко започва от източник, който изглежда, че има достатъчно авторитет – д-р Бил Къри, специалист с две научни степени в областта на физиката и една в електрическото инженерство. Основата на твърдението е заложена в горната графика, която показва, че колкото по висок е радиочестотният сигнал, толкова повече микровълново облъчване абсорбира мозъка. Това беше проблем, защото 5G оперира на по-високи честоти от другите мобилни сигнали. Започва от радиочестотния сигнал на Wi-Fi и се покачва оттам-нататък. Д-р Къри заяви и че по-високите LTE сигнали увреждат човешката тъкан.

Анализът му на физическата част е напълно точен. Има само един проблем – д-р Бил Къри няма експертиза в областта на биологията. Ако имаше, щеше да знае, че човешката кожа не позволява преминаването на високите чистоти на 5G сигнала. Според специалисти по "биологичния ефект на електромагнитната радиация", радио вълните дори стават по-безопасни с увеличаване на честотата си (част от високочестотните вълни, като X-ray, наистина са опасни, но те оперират в съвсем различен честотен спектър).

Вижте също: 5G връзката източва мобилния ви план за половин час

В своето проучване д-р Къри наблюдава как радио вълните действат на изолирана човешка тъкан в лабораторна среда. Грешката идва оттам, че резултатите са от тестове директно върху човешки клетки. Анализите му не вземат предвид защитната функция на човешката кожа, която при по-високи честоти се превръща в бариера, предпазваща органите, включително и мозъка. Тя блокира дори по-високите нива на слънчеви лъчи.

„Няма как да пробие.“ - казва Кристофър Колинс, професор по рентгенология към Ню Йоркският университет, който изучава ефекта върху хората на високочестотните електромагнитни вълни.

„Ако телефоните предизвикваха рак, то трябва да видим значителен скок в броя на пациентите със заболяването, но такъв не се наблюдава.“ - твърди Дейвид Робърт Граймс, изследовател на ракови образувания от Оксфордския университет.

Вижте още: А1 показа първата функционираща 5G базова станция в България