Според маркетинговата компания Allied Market Research строителният бизнес с участието на дронове определено ще бъде ниша, към която да се насочите с цел доходоносна инвестиция. Нейният нов анализ твърди, че до 2027 г. този пазар ще възлиза на рекордните 12 милиарда долара. Популярността на хвъркатите помощник-строители се увеличава непрекъснато както при жилищни, така и при инфраструктурни проекти.

За миналата година този отрасъл е донесъл приходи от 4.8 милиарда долара и прогнозната печалба от 12 милиарда долара към 2027 г. означава, че годишният растеж ще бъде около 15 процента. Нещо повече, напредъкът в технологиите и икономията от мащаба на производството гарантират намалението на все още високите начални разходи за навлизане на пазара. 

Разбира се, не можем да правим точни прогнози за бъдещето, без да отчетем ефекта на глобалната пандемия. Коронавирусът доведе до сериозно забавяне в производството на строителни дронове и аксесоари, както и на по-слабите продажби в резултат на спирането на много строителни проекти.

Наземните проучвания продължават да бъдат най-честият сценарий за използването на дроновете на строителните обекти, защото те могат да осигурят точни данни, сканирани 3D модели и да отразяват ежедневния напредък. Инспекцията на невидими от земята проблеми и това, дали работниците вършат съвестно работата си, са другите най-чести приложения.

Снимка: 3D Robotics

Виж още: Amazon желае отпечатък от вашата длан. Бягайте далеч