Генеративният изкуствен интелект може да замени 300 милиона работни места, прогнозира инвестиционната банка Goldman Sachs.

В доклада се твърди, че около две трети от всички работни места в САЩ и Европа са изложени на "някаква степен на автоматизация с изкуствен интелект", но също така се подчертава икономическият тласък, който тези системи могат да създадат.

Според доклада продуктите на генеративния изкуствен интелект като ChatGPT биха могли да предизвикат "значителни сътресения" на пазара на труда, ако оправдаят шумотевицата около тях. В този доклад се посочва, че около две трети от работните места в САЩ и Европа са изложени на "някаква степен на автоматизация с изкуствен интелект", докато генеративният изкуствен интелект може да се използва като заместител на една четвърт от настоящите работни места. Най-застрашени са служителите в помощното деловодство, като 45% от тези длъжности са изложени на риск.

От другата страна на скалата занаятчиите и търговците са представени като най-малко изложени на риск в Европа, следвани от операторите на машини и съоръжения. В САЩ съществува подобна тенденция, като най-изложени на замяна с автоматизация са длъжностите в областта на офис и административната поддръжка, следвани от юридическите длъжности. Рискът не е равномерен и е по-висок на места като Хонконг, Израел и Япония.

"Въпреки значителната несигурност около потенциала на генеративния AI способността му да генерира съдържание, което е неразличимо от създаденото от човека, и да премахва комуникационните бариери между хората и машините отразява голям напредък с потенциално големи макроикономически ефекти", се казва в анализа на Goldman Sachs. 

Въпреки тези стряскащи цифри в доклада се казва, че повечето отрасли са само "частично изложени на автоматизация", което прави по-вероятно те да бъдат "допълнени, а не заменени от AI". Не се пропуска и забележката, че при историческите примери за автоматизация, заместваща работни места, тя води и до създаването на нови роли и професии.

Снимка: Unsplash

Виж още: Избързаха ли Google с премиерата на Bard?