Учените от NASA споделиха, че Земята има ограничен енергиен бюджет и че планетата постоянно се опитва да балансира потока на енергия във и извън своите системи. Космическата агенция обаче изтъква, че преките наблюдения потвърждават, че хората все повече нарушават баланса на енергийния бюджет, карайки планетата да се затопли. Излъчваната енергия влиза в системата на Земята от слънчевата светлина, която осветява планетата, и част от тази енергия се отразява от земната повърхност или атмосфера и отива обратно в Космоса.

Остатъкът от тази енергия се абсорбира, загрява планетата и се излъчва като топлинна радиационна енергия. В крайна сметка тази лъчиста енергия се насочва към Космоса и част от нея се реабсорбира от облаци и парникови газове в атмосферата. Тази абсорбирана енергия може да бъде излъчена обратно към Земята, където още повече затопля повърхността. NASA казва, че добавянето на повече компоненти, които поглъщат радиация като парникови газове или премахване на тези, които я отразяват като аерозоли, нарушава драстично енергийния баланс на планетата.

Промененият енергиен баланс води до това, че повече енергия се абсорбира от Земята, вместо да избяга в Космоса - процес, известен като радиационно принуждаване. Според NASA човешка дейност все повече влияе върху климата. Моделирането на климата на NASA прогнозира, че човешките дейности причиняват отделянето на парникови газове и аерозоли, които оказват влияние върху енергийния бюджет на планетата. NASA потвърди тези прогнози с директни наблюдения за първи път, показващи, че радиационните сили се увеличават поради човешки действия.

Изследователят от НАNASA СА Райън Крамер казва, че това е първото изчисление на общото радиационно поле на Земята с помощта на глобални наблюдения и отчитане на ефектите от аерозоли и парникови газове. Крамер посочва, че това е пряко доказателство, че човешките дейности причиняват промени в енергийния бюджет на планетата. Част от данните, събрани от NASA за проучването, идват от нейния проект Clouds and the Earth’s Radiant Energy Systems (CERES), който изучава потока на радиация в горната част на земната атмосфера. В крайна сметка изследователите установиха, че човешката дейност е причина радиационият натиск на Земята да се увеличи с около 0.5 вата на квадратен метър между 2003 и 2018 г.

Снимка: NASA

Виж още: Kриптовалутата Libra на Facebook може да дебютира в ограничена форма в началото на 2021 г.