Днешните суперкомпютри са способни на невероятни постижения - от прецизно прогнозиране на времето до мащабни модели за климатичните промени. Въпреки това те разчитат преди всичко на грубата изчислителна сила, за да постигат тези неща.

Точно тук идва мястото на новото партньорство между американските Военновъздушни сили и IBM, чиято цел е да бъде създаден първият суперкомпютър на света, чието поведение наподобява човешки мозък.

Военните и технологичната компания ще създадат машина, която работи с 64 TrueNorth Neurosynaptic чипа. Те са свързани помежду си и работят по начин, сходен с функционирането на биологичния мозък. Всяко ядро е част от мрежа и работи в паралел със съседното. За разлика от конвенционалните процесори тези чипове не изискват часовник.

Нещо повече, заради мрежовия характер на схемата, дори и едно ядро да излезе от строя, останалите продължават да функционират. Изчислителната мощност на тези 64 чипа е еквивалентна на 64 милиона неврони и 16 милиарда синапса, но в същото време е изключително икономична - всеки процесор консумира едва десет вата електричество.