В края на март италианският Орган за защита на данните (Garante) обяви, че новият популярен софтуер ChatGPT на OpenAI ще бъде блокиран за използване в европейската държава поради опасения, че обучението и функциите на ChatGPT нарушават Общия регламент за защита на данните (GDPR) на ЕС. В сряда Garante публикува списък с необходимите стъпки, които OpenAI ще трябва да предприеме до края на април, за да може Италия да отмени временното ограничение върху обработката на данните на потребителите.

"OpenAI ще трябва да изготви и да предостави на своя уебсайт информационно известие, описващо мерките и логиката на обработката на данни, необходими за функционирането на ChatGPT, заедно с правата, предоставени на субектите на данни", обяви регулаторът. Освен това на италианските потребители трябва да бъде показано въпросното известие и те ще трябва да декларират, че са навършили 18 години, преди да завършат регистрацията си. Нещо повече, до края на септември компанията ще бъде задължена да въведе възрастова защита на сайта, за да филтрира потребителите под 18 години.

Регулаторът също така изисква от компанията да въведе "леснодостъпни инструменти, които да позволят на неползвателите да упражнят правото си на възражение срещу обработката на личните им данни", според съобщението от сряда. "Същото право ще трябва да бъде предоставено и на потребителите, ако като правно основание за обработката на техните данни е избран законният интерес."

И накрая, до 31 май OpenAI трябва да проведе "по радиото, телевизията, вестниците и интернет" рекламна кампания, с която да информира обществеността за методите си за събиране на данни и за това как личните данни на италианците ще бъдат използвани за обучение на алгоритмите на компанията. Общо взето, OpenAI има само няколко дни, за да се справи с всички регулаторни изисквания, преди регулаторът да наложи допълнителни санкции.

Снимка: Unsplash

Виж още: Италия блокира ChatGPT заради проблеми със защитата на данните