Възможността преминаващи покрай Земята астероиди да бъдат използвани като важен източник на ресурси става все по-вероятна благодарение на нова инициатива, ръководена от Люксембург.

Европейската страна обяви, че ще стартира мащабен промишлен проект, чиято задача е изграждането на капацитет за добив на суровини от астероиди в Космоса. В рамките на проекта правителството на Люксембург ще финансира развойна и научна дейност, както и ще предложи различни стимули за частни компании, които искат да се занимават с този бизнес и се установят в страната.

По думите на заместник-министър председателя Етиен Шнайдер американската компания Deep Space Industries вече е изявила желание да участва, а заедно с нея най-вероятно ще се присъединят още SpaceX и Planetary Resources.

"Всички важни елементи на подобна добивна промишленост вече са налични и са демонстрирани от големите космически агенции по света. Затова сега настъпва времето на базата на техните постижения да се изгради комерсиален капацитет", казва Шнайдер.

Той сравнява добивната дейност в Космоса с риболова в международни води - рибарите могат да използват наличните ресурси, без да предявяват претенции, че притежават океана.

В същото време SpaceX иска да изпрати хора на Марс през 2025 г.