Въздействието на човечеството върху климата на нашата планета е толкова сериозно, че в продължение на десетилетия неволно сме изместили самата ос, около която се върти Земята, казват учените.

В ново проучване изследователите проучват феномена на истинското полярно блуждение, при което географските разположения на Северния и Южния полюс на Земята се отклоняват по отношение на въртящата ос на планетата. Смята се, че този загадъчен феномен се влияе от редица фактори, включително от антропогенните (причинени от човека) климатични промени.

„По-бързото топене на леда при глобалното затопляне е най-вероятната причина за промяната на посоката на полярния дрейф през 90-те години“, обяснява водещият изследовател Шаншан Денг от Института за географски науки и изследвания на природните ресурси в Китай.

В новото проучване Денг и колегите му изследват степента, до която промените в земните запаси на вода (terrestrial water storage, или TWS) през последните десетилетия допринасят за полярното блуждение, регистрирано в същия период от време.

По принцип TWS включва промени в нивата на водата на Земята в резултат на топене на ледниците, когато светът се затопля, в допълнение към промените, произтичащи и от изпомпването на подпочвените води от подземните резервоари. Причината тези промени да са изключително важни е, защото те влияят върху разпределението на масата на Земята и когато имаме работа с въртящ се обект - независимо дали връх на конус, йо-йо или цяла планета, въртяща се в Космоса, - начинът, по който неговата маса се разпределя, от своя страна влияе върху начина, по който се върти.

„Това наблюдение носи интересно доказателство за този въпрос“, обяснява климатологът Винсънт Хъмфри от университета в Цюрих в Швейцария, който не е участвал в изследването.

„Стойността ви казва колко силна е тази промяна на масата - а тя е толкова голяма, че може да промени оста на Земята.“

Докато полярният дрейф е естествен феномен, който се наблюдава от учените повече от век, нивото на блуждаене не е постоянно, което се доказва от изразена промяна в посоката от запад на изток, която за първи път се наблюдава през 90-те години.

Според изчисленията на екипа - въз основа на сателитни данни от мисията на НАСА за гравитацията и климата (GRACE) и оценки на загубата на ледникова маса и изпомпване на подземни води от 80-те години на миналия век - основният двигател на промяната на полярния дрейф, наблюдаван през 90-те години, е топенето на ледовете поради изменението на климата.

Снимка: Pikrepo

Виж още: Wi-Fi устройствата ще могат да ни следят и да събират данни от 2024 г. с новия 802.11bf стандарт