Открита е забележителна връзка между броя на близките експлодиращи звезди, наречени свръхнови, и живота на Земята.

Доказателствата показват тясна връзка между органичната материя, заровена в седиментите, и промените в появата на свръхнови звезди. Тази корелация е очевидна през последните 3.5 милиарда години и по-подробно проследена през предходните 500 милиона години.

Корелацията показва, че свръхновите са поставили съществени условия за съществуването на живота на Земята. Това се заключава в нова изследователска статия, публикувана в научното списание Geophysical Research Letters от старши изследовател д-р Хенрик Свенсмарк, DTU Space.

Според статията обяснението за наблюдаваната връзка между свръхновите и живота е, че свръхновите влияят върху климата на Земята. Големият брой свръхнови води до студен климат със значителна температурна разлика между екватора и полярните региони. Това води до силни ветрове и смесване на океана, което е жизненоважно за доставянето на хранителни вещества в биологичните системи. Високата концентрация на хранителни вещества води до по-голяма биопродуктивност и по-обширно наличие на органична материя в седиментите. Топлият климат има по-слаби ветрове и по-малко смесване на океаните, намалено снабдяване с хранителни вещества, по-ниска биопродуктивност и по-малко натрупване на органична материя.

„Вълнуваща последица е, че преместването на органична материя към седиментите е косвено източник на кислород. Фотосинтезата произвежда кислород и захар от светлина, вода и CO2. Въпреки това, ако органичният материал не се премести в седиментите, кислородът и органичната материя се превръщат в CO2 и вода. Погребването на органичен материал предотвратява тази обратна реакция. Следователно свръхновите индиректно контролират производството на кислород, а кислородът е основата на целия сложен живот“, казва авторът Хенрик Свенсмарк.

В статията мярка за концентрацията на хранителни вещества в океана през последните 500 милиона години отговаря умерено на вариациите в честотата на свръхновите. Концентрацията на хранителни вещества в океаните се установява чрез измерване на микроелементи в пирита (FeS2), вграден в черни шисти, които се утаяват на морското дъно. Оценяването на фракцията на органичния материал в седиментите е възможно чрез измерване на въглерод-13 спрямо въглерод-12. Тъй като животът предпочита по-лекия атом въглерод-12, количеството биомаса в световния океан променя съотношението между въглерод-12 и въглерод-13, измерено в морските седименти.

„Новите доказателства сочат към изключителна взаимовръзка между живота на Земята и свръхновите вследствие от ефекта на космическите лъчи върху облаците и климата“, казва Хенрик Свенсмарк.

Предишни проучвания на Свенсмарк и негови колеги показаха, че йоните подпомагат образуването и растежа на аерозоли, като по този начин влияят на фракцията на облака. Тъй като облаците могат да регулират слънчевата енергия, която може да достигне до земната повърхност, връзката космически лъч/облак е важна за климата. Емпиричните доказателства показват, че климатът на Земята се променя, когато се променя интензитетът на космическите лъчи. Честотата на свръхновите може да варира с няколкостотин процента в геоложки времеви мащаби и произтичащите от това промени в климата са значителни.

Снимка: DTU Space

Виж още: Десет готини трика за по-качествена смартфон фотография