„Климатът от Космоса“ е нов и интерактивен онлайн инструмент за визуализиране на промените в климата на Земята през последните пет десетилетия. Създаден от Европейската космическа агенция, новият уебсайт разчита на данни, събрани от работещи около Земята спътници от 70-те години до наши дни. Инициативата за изменение на климата на ESA съставя картите от 21 пакета от данни за климата.

ESA казва, че същите тези колекции от данни се използват от Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC) и Междуправителствената група за изменение на климата (IPCC) и включват „морско ниво, температура на морската повърхност, влага в почвата, дълбочина на снега и парникови газове като въглероден диоксид и метан, както и нови визуализации за най-новите климатични променливи записи като вечно замръзнали почви и езера“.

Докато изменението на климата може да бъде трудно за разбиране от локална перспектива в реално време, глобалният поглед в контекста на 50-годишните данни показва неоспорими истини.

ESA, която включва 22 държавни държави в цяла Европа, се надява новият инструмент да подчертае ролята на спътниците около земната орбита при мониторинга на климатичните данни. Новият сайт включва също полезни истории, които изследват примери за това, как изменението на климата влияе върху нашата планета.

Космическата агенция обещава да осигури курсове за училищни уроци въз основа на данните от проекта „Климатът от Космоса“ по-късно тази година. Засега посетителите могат да се задълбочат в портала за отворени данни, който се състои от 250 терабайта данни, събрани от учени на ESA, които изучават изменението на климата.

Снимка: ESA

Виж още: Adidas vs. Nike – изкуствен интелект vs. робот