За изучаването на много човешки болести и реакции на организма се използват гризачи. Докато те са подходящи опитни животни за доста експерименти, използването им за изследване на човешки мозъчни функции и заболявания, като например аутизма, не е добра идея. Затова група китайски учени провежда продължително и доста скъпо проучване с маймуни. Изследователите вече са създали няколко поколения маймуни, при които се наблюдава поведение, донякъде съвпадащо със симптомите на аутизма в хората. Това е постигнато чрез добавяне на гена MeCP2, чието удвояване води до аутизъм при хората, в генома на макак. Родените с този ген маймуни демонстрират тревожност, повтаряне на едни и същи движения и намалена социална интеракция с останалите маймуни – част от проявяваните от хора с аутизъм симптоми.

Много учени критикуваха експеримента и неговите резултати. Сред основните им забележки беше пълната липса на много други симптоми, появяващи се при човешки пациенти като затруднено движение, припадъци и значително забавяне на развитието. Тестовете на китайските учени показват и значителни разлики в поведението на мъжки и женски маймуни – странен факт, причините за който не са обяснени в доклада. Изследователите също не вземат предвид външни фактори, допринасящи за развиването на аутизъм, а се фокусират само върху генетичните му особености.