Департаментът по селското стопанство на САЩ (USDA) издаде предупреждение до гражданите на различните щати.

Жителите трябва да бъдат изключително внимателни сред природата и да се пазят от растенията от вида Heracleum Mantegazzianum, или гигантски хераклеум.

Това растение, за чиято родина се смята Централна Азия, в последно време стана широко разпространено в много щати в САЩ. Heracleum Mantegazzianum може да предизвика изгаряния и мехури по кожата, както и слепота.

Когато сокът влиза в контакт с човешката кожа, реакцията може да протече в рамките на 15 минути, особено когато човек е изложен на пряка слънчева светлина. Химическите вещества ускоряват увреждането на кожата на слънчева светлина, а резултатът е сериозно изгаряне, което може да се превърне в мехур и да остане на кожата под формата на белег или пигментация. Ако сокът попадне в човешкото око, това може да доведе до слепота. Фактът за възможна загуба на зрението стана известен, когато беше съобщено, че малки деца, които играят с кухи стебла на растенията, направени като телескопи, са ослепели.

Най-близките до България държави, в които гигантският хераклеум е регистриран, са Украйна, Австрия, Италия и Турция - в азиатската част. Учените казват, че климатичните промени с все по-топли и дълги лета улесняват разпространението му. Отделно всяко 4 - 5-метрово растение пръска до 100 000 семена, които оцеляват дори и във вода. Носени от реките, те заселват нови територии.

Семената могат да останат жизнеспособни в почвата в продължение на много години.