Човешкият мозък не е в състояние да осъзнае природата, нито външния вид, нито големината на черните дупки. Факт е, че дори Земята би могла да се превърне в черна дупка, стига да ѝ се приложи натиск, който да я компресира до размерите на малък орех. Този ефект е свързан с понятието „радиус на Шварцшилд“ - намаляването на размерите на обекта, съхранявайки неговата маса, го превръща в черна дупка, разбира се, с определен мащаб. Така например нашето Слънце би се превърнало в черна дупка, ако запази масата си, но сведе размерите си до тези на малко градче.


Не всяка черна дупка обаче има миниатюрни размери. Наскоро направените фотографии на обекта M87 наистина впечатляват. Масата на тази черна дупка се равнява на масата на 6.5 милиарда Слънца. Размерите и тежестта и излизат извън представите ни, дори ако разполагаме нагледно със самите цифри. В Youtube се появи интересно видео, което дава нагледна визуализация на мащаба на черните дупки. Вижте го.