Имайки предвид позицията на ООН относно климатичните промени, едва ли може да очаквате положителен доклад за природата на Земята и наистина няма да го получите. Специалният междуправителствен панел за биоразнообразие и екосистеми към ООН публикува резюме на предстоящ свой доклад, в който предупреждава, че унищожаваме природата с безпрецедентна за човешката история скорост. В резултат за хората по цял свят ще има „тежки последици“.

Учените са особено притеснени за ускорения темп на изчезване – около 1 милиони растителни и животински вида са в опасност от изчезване, като за някои това може да стане до десетилетия. Темпото е десетки до стотици пъти по-високо, отколкото средното за последните 10 милиона години. Над 40 процента от земноводните попадат в тази опасна категория заедно с 1/3 от морските бозайници и 1/3 от коралите. Средният брой на ендемичните земни видове е паднал с 20 процента и по-голямата част от това се е случило след 1900 г.

Пагубното влияние на хората върху планетата се усеща и върху самата почва. Над 1/3 от земята и 3/4 от прясната вода вече се използват за земеделие и животновъдство и планетата не може да издържи на това темпо. 23 процента от сушата на земята страда от някаква форма на деградация.

Без изненада замърсяването също е проблем. Градските зони са се удвоили от 1992 г. насам, а от 1980 г. насам замърсяването с пластмасови продукти е скочило десетократно. Годишно до 400 милиона тона боклук влизат в океаните и така са се образували над 400 мъртви зони с обща площ по-голяма от тази на Великобритания.

Не е изненадващо, че екипът зад доклада призовава за "трансформираща промяна" (т.е. дълбока и всеобхватна) в технологиите, икономиките и обществото, за да се преодолеят най-тежките последствия.