Далеч сме от схващането, че всички запалени по технологиите хора нямат елементарна култура и се държат като тролове във всяка ситуация, в която попаднат. Факт е обаче, че все по-масовото навлизане на високотехнологичните устройства променя зна чително правилата на поведение, с които сме свикнали от времето преди съществуването им.

Проучвания показват, че тези промени не се изразяват в налагането на нови начини за комуникиране, а по-скоро в объркване, породено от достъпността на устройствата и лекотата, с която можем да комуникираме с тяхна помощ. Това са положителни характеристики на джаджите и неизменни елементи от съвременното ежедневие, но както се вижда, те могат да породят и проблеми. Основен недостатък, породен от иначе удобните услуги, е поставянето под общ знаменател на планираните дълго събития и решения и спонтанните такива. Използвайки смартфон и cloud услуги, можете да осъществите еднакво лесно и двете, което според изследователите размива границите между наистина значимите събития и спонтанните капризи и в някои случаи може да затрудни живата комуникация.