Точно когато производителите се подготвят да обявят и пуснат своите най-нови и най-добри телевизори с възможност за 8K визия, влизат в сила нови разпоредби, които може да спрат това пускане на пазара поради това колко енергоемки са тези дисплеи със супер висока разделителна способност.

ЕС има въведени изисквания за цялата потребителска електроника, които регулират колко енергия могат да консумират, които попадат в Индекса за енергийна ефективност (част от по-широката Директива за енергийна ефективност). Последната промяна през март 2021 г. доведе до попадане на повечето модели в най-ниския възможен клас на ефективност (G).

Решението предстои да бъде преразгледано отново в стремежа на ЕС да намали сметките за енергия на потребителите. Това включва определяне на горна граница за максимална консумация на енергия за телевизори, което накара много производители да заявят, че на практика ще отложат пускането или ще спрат изцяло продажбата на 8K телевизори.

Предложените цели за телевизори се основават на размера на панела, но достигат до максимум 178 W за 88" панел. За сравнение QN900B 8K LCD на Samsung е оценен на 326 W, което е значително над предложената граница и показва трудностите, с които производителите ще се сблъскат при изпълнението на тези изисквания.

Снимка: Unsplash

Виж още: Ще се сбогуваме ли с прорезите на дисплеите?