Както добре е известно, статиите в Wikipedia се списват от доброволци и определено не са малко случаите, в които биват допускани грешки - случайни или преднамерени. Но истината е, че почти всички първо проверяваме достоверността на фактите в интернет и като цяло имаме огромно доверие на Wikipedia като източник - било то като част от проучване или като доказателство в онлайн спор. Но се оказва, че не сме единствените - според проучване на MIT CSAIL Wikipedia може да повлияе на правните решения на съдиите, ако има статии, посветени на процеса. Оказва се, че съществуването на Wiki страница по даден казус увеличава споменаванията му с над 20%. Екипът проведе проучването, като накара студенти по право да напишат над 150 статии за решенията на Върховния съд на Ирландия.

В половината случаи беше качена информация относно решенията, така че съдии, адвокати и служители да имат достъп до нея. При останалите случаи студентите разполагаха единствено с офлайн информация. Рандомизираният характер показва истинска причинно-следствена връзка между статии и цитати според водещия изследовател Нийл Томпсън. CSAIL също отбеляза, че ирландската правна система е идеална тестова площадка. Решенията на по-висшите съдилища обвързват по-ниските, както е в Обединеното кралство и САЩ, но няма толкова много статии за решенията на Върховния съд на Ирландия, колкото за неговия аналог в САЩ. Оказало се дори, че изследователите са увеличили броя на съответните статии „десетократно“ само като са написали примери за изследването. Но защо студентите са се обърнали към Wikipedia? Отговорът е доста лесен: за CSAIL това предполага, че съдиите и служителите използват Wikipedia, за да се справят с натоварените съдебни дела - по-лесно е да се намерят прецедентни дела чрез бързо онлайн търсене. Това обаче може да е доста рисковано - по този начин може да бъде издадена присъда, чиито факти са базирани на погрешна статия или злонамерени участници да са манипулирали информацията. Съавторът на изследването Брайън Фланаган твърди, че правната общност трябва да проверява дали всеки онлайн анализ, независимо дали е от Wikipedia или другаде, е едновременно изчерпателен и идва от експертни източници. 

Снимки: Unsplash

Виж още: Отегчена китайска съпруга създава фалшива руска история в Wikipedia в една от най-големите измами на платформата