Както знаем, в Александрия беше намерен черен саркофаг, в който се оказаха три скелета на хора, живели в ранния птолемейски период. Огромният четиритонен саркофаг предизвика големи спекулации за съдържанието, а днес трите мумии вътре вече са анализирани. Те не са били обработени с веществата, с които по принцип са се обработвали мумии на хора от царски произход, така че това е отхвърлено. Трите тела вероятно са били на военни офицери – а фактът, че един от тях е жена, предизвиква интересни дебати относно вярването, че в египетската войска е имало само мъже.

Жената е на възраст между 20 и 25 години, с височина 164 см, а мъжете са по-възрастни: единият е между 35 и 39 години, а другият – 40 – 44-годишен и над 180 см висок. По-възрастният от двамата мъже е бил подлаган на една от най-древните хирургични интервенции – пробиването на малка дупка в черепа. Техниката се е използвала за различни състояния, включително главоболие, фрактури, епилепсия и хипертония. Раната е била зараснала, което сочи, че мъжът е починал доста време след направата ѝ. Трите тела вероятно са погребани по различно време, което личи по странната им подредба в саркофага. Тепърва ще се анализират панелите с гравирани изображения, за да се дешифрира смисълът им. Предстои ДНК анализ и сканиране на костите.