Всички 193 държави - членки на ООН, подписаха декларация, според която се планира засилване на мерките за борба с резистентността към антибиотиците. Темата се превърна в една от най-важните на Генералната асамблея на ООН относно проблемите на световното здравеопазване. Болестите, предизвиквани от бактериите, против които са безсилни антибиотиците, ежегодно отнемат живота на около 700 хиляди човека.

В декларацията се прогласява, че страните ще работят с максимално усилие относно разработването на нови видове антибиотици и научните изследвания в това направление. "Има известна ирония в това, че толкова малък обект, какъвто е бактерията, представлява угроза за цялата планета. Усложнената ситуация изисква глобален отговор", казва Джефти Леджун от университета в Охайо.
На сесията на Асамблеята бе прието решение, че в продължение на две години работни групи от страните членки и агенциите на ООН ще предоставят на генералния секретар на организацията своите предложения относно борбата с устойчивите към антибиотиците бактерии.